Od czasów prehistorycznych futra pozostawały jednym z pierwszych przyodziewków człowieka. Gdy tylko ludzie nauczyli się stosować skóry upolowanych zwierząt w funkcji ubrania mogli zacząć zasiedlać chłodniejsze rejony świata. W tenże sposób dotarli z Afryki do Azji, a potem do Europy. Futro pozwalało przeżyć mroźną zimę, do jakiej bez jakiegokolwiek ubrania organizm ludzki nie jest przystosowany.

Z początku ludzie poprzez milenia tkwili na identycznym etapie rozwoju. Z postępem czasu natomiast cywilizacja ludzka rosła w siłę i poza wyrabianiem najprostszych narzędzi przydatnych do przeżycia zainteresowali się oni również sztuką oraz rękodziełem. Drogą prób i błędów rodziła się także technologia garbowania skór zwierzęcych, dzięki czemu kuśnierze futrzarze katowice otrzymywali półprodukt o jeszcze lepszych właściwościach.

wyroby futrzarskie, kuśnierskie

W czasach antycznych a także w średniowieczu futro nie było symbolem luksusu jak jest to dziś, było bardziej jednym spośród normalnych surowców do tworzenia garderoby ze względu na stosunkowo dobrą powszechność. Ma się rozumieć rozwarstwienie społeczności zmierzało do tego, że wytwarzano również futra dla zamożniejszych warstw społeczności, które były bardziej dekorowane, lepiej wykonane, ze szlachetniejszych jakościowo skór.

Współcześnie prawdziwe furo jest już okryciem ekskluzywnym. Regulacje polowań i wyniszczenie wielkiej ilości populacji zwierzyny futerkowej zmniejszyło podaż surowca, na jaki stać teraz tylko majętnych ludzi. Pomimo tego futro jest tym rodzajem okrycia, jaki asystuje ludzkości od zamierzchłych czasów.