W spedycji o zasięgu wewnętrznym i zagranicznym ważną pozycję ma ustandaryzowanie procesów logistycznych. Przedsięwzięcia logistyczne mają na celu płynne, błyskawiczne jak również tanie dostarczanie wyrobów w pełnym łańcuchu spedycyjnym od producenta do konsumenta, z uwzględnieniem miejsc, w których produkty przechowywane są w międzyczasie. Mogą to być składy, lotniska, stacje kolejowe lub porty.

wózek widłowy i palety

Działania logistyczne dążą do zminimalizowanie czasu załadunku i rozładunku przemieszczanych podczas tych procesów ładunków. Korzysta się w tym zamiarze z ustandaryzowanych, stosowanych poniekąd na całym świecie podejść. Zaliczyć można do nich na przykład przewóz produktów na paletach drewnianych, o typowych rozmiarach, które dzięki ich budowie praktycznie jest przekazywać ze stanowiska na stanowisko z użyciem typowego wózka widłowego. Palety drewniane mogą być wykorzystywane wiele razy, do czasu aż ulegną całkowitemu zepsuciu. Jeżeli palety na jakich przyjechał bagaż są zbędne można je bez dylematu sprzedać w dowolnej firmie, jaka świadczy skup palet transportowych tudzież ich odsprzedaż. Da się również przeznaczyć je do utylizacji.

Paleta jest szczególnie praktyczną platformą do transportu na którekolwiek odległości, jednak poszczególne kraje wymagają żeby wwożone na ich teren palety były wysterylizowane aby nie wwieźć na teren tych państw zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych, które mogą zawierać się w drewnie, z jakiego wykonuje się palety.