Każdy zakład pracy czy też placówka usługowa zobowiązane są do egzekwowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy – w skrócie BHP. Wynika z tego duże – wśród działających na terenie kraju firm i instytucji – zapotrzebowanie na specjalistów od bezpieczeństwa i higieny pracy oraz na szkolenia BHP. Fachowcy z tej branży odpowiedzialni są za utrzymanie bezpiecznego środowiska pracy w zakładach pracy oraz za szkolenie pracowników z zasad BHP.

szkolenie BHP

Osoby będące inspektorami BHP mogą znaleźć zatrudnienia w różnego rodzaju placówkach. Do jednej kategorii zaliczają się duże zakłady pracy i instytucje sektora publicznego, w których z racji na ilość pracowników inspektor BHP jest osobą zatrudnioną na pełen etat. Do takiego rodzaju zakładów i instytucji zaliczają się m.in. fabryki, szpitale, kopalnie, czyli miejsca w których może dochodzić do wypadków i duże znaczenie ma stosowanie się do zasad BHP. Do drugiej kategorii zliczyć trzeba rozmaite firmy szkoleniowe. W mniejszych przedsiębiorstwach nie ma potrzeby zatrudniania inspektora BHP na stałe, ale i tak muszą się w nich odbywać szkolenia BHP. Pracownicy firm szkoleniowych, odpowiedzialni za szkolenia BHP Czechowice, dbają o to by pracownicy takich przedsiębiorstw zapoznali się z zasadami BHP odpowiednimi dla specyfiki ich miejsca pracy.

Osoba zajmująca się szkoleniami BHP w Czechowicach nierzadko pracuje poza siedzibą firmy. Wynika to oczywiście z faktu iż najczęściej szkolenia BHP odbywają się w siedzibie firmy, która zleca ich przeprowadzenie. Specjaliści od BHP zatrudnieni w większych zakładach mają się pod tym względem lepiej, bo pracują w stałym miejscu jakim jest siedziba firmy. Chyba że firma ma placówki rozsiane po terenie całego kraju, wtedy inspektor BHP niejako zmuszony jest do odwiedzania wszystkich zamiejscowych oddziałów w celu wykonywania swoich obowiązków.